שינוי שם קמפיין, שכפול קמפיין וארכיון

  1.  יש לגשת בדף הראשי ללשונית קמפיינים (campaigns)                                                                                         
  2. סמנו את הקמפיין הרצוי                                                                                                                                        
  3. בלחיצה על Actions תוכלו לבחור באופציות הבאות:                                                                                              
  • Rename - שינוי שם                                                                                                                                         
  • Duplicate - שכפול קמפיין קיים                                                                                                                         
  • Archive - העברת קמפיין לארכיון                                                                                                                        
  • Copy to domain - שכפול הקמפיין לדומיין אחר המחובר לאותו משתמש                                                                
  • Move to folder - העברת הקמפיין לתיקיה אחרת