הטמעת אדוריק באתר

הטמיעו את אדוריק באתר תוך דקה

מדריך בכתב

הטמעה דרך Google Tag Manager:

התקנת אדריק דרך Google Tag Manager

 

הטמעה ישירה על קוד האתר:

 

How to install Adorics code