CRM -יצירה והתממשקות למערכת דיוור ו

למדו כיצד לחבר את הטופס שלכם לאינטגרציות הנתמכות ע"י אדוריק

  1. היכנסו לקמפיין                                                                                                                                                   
  2. בתפריט השמאלי בחרו elements ואז form                                                                                                        
  3.  בחרו את מערכת הדיוור או ה CRM בה אתם משתמשים                                                                                           
  4. חלצו מהמערכת את קוד ה API                                                                                                                             
  5. הכניסו את הקוד בתיבה המתאימה (Enter API key)                                                                                              
  6. בחרו את הרשימה אליה ישלחו הפרטים שהשאירו בטופס                                                                                           
  7. יש לסנכרן בין כל שדה בטופס שלנו לבין הערך המתאים לו                                                                                                                
Create & integrate a form