1. Adoric help center
  2. מדריכים בעברית - Guides in Hebrew

?חשיפות והמרות- מה זה בכלל

                                                                                                                                                                      חשיפות

כמות הפעמים בה הקמפיין נצפה על-ידי הגולש    

Impressions באנגלית                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         המרה

                                                        .המרה מתבצעת כאשר הגולש שהגיע לאתר או לדף הנחיתה, מבצע פעולה שהגדרנו אותה

                                                               .למעשה אנו "ממירים" את הגולש ממצב של גולש ארעי, לכזה שביצע פעולה כלשהי

המרה יכולה להיות רישום לניוזלטר, השארת ליד, רכישת מוצר, הורדת תוכנה ועוד.

לדוגמה, אנו יכולים להגדיר רישום לרשימת הדיוור שלנו כפעולה רצויה, ובכל פעם שגולש יסיים פעולה זאת, עוד המרה תושלם.

                                                                                                                                     Conversion באנגלית

 

יחס המרה (נמדד באחוזים) -

יחס המרה של אתר הוא היחס בין הגולשים שביצעו את אותה פעולה מוגדרת מראש (המרה) לבין כלל הגולשים באתר. 

לדוגמה, אם יש לנו 100 מבקרים בחודש ומתוכם 20 רוכשים, יחס ההמרה שלנו יהיה 5%. 

                                                                                                                 Conversion rate (CR) באנגלית

 

שיפור יחס ההמרה -

כל מערכת / תהליך שיפור שמיועד להעלאת יחס ההמרה באתר שלכם.

לדוגמה, הצגת קמפיינים לאיסוף לידים, אימיילים, הארכת זמני גלישה באתר, אפסיילים, קרוס-סיילים ועוד

                                                                                   Conversion rate optimisation (CRO) באנגלית