מיקום הקמפיין על המסך

למדו כיצד למקם קמפיין בכל מקום במסך

  1.  היכנסו לקמפיין ובתפריט השמאלי בחרו Position                                                                                               
  2.  נבחר את המיקום הרצוי בו נרצה שיופיע הקמפיין תחת On screen position                                                     
  3. ניתן להזיז את המיקום לצדדים תחת  Custom position                                                                                                                                                                 
  4. Position of popup