תזמון ועצירה של קמפיינים

  1. בלשונית קמפיינים, לחצו על 3 הנקודות בצד ימין בקמפיין הרצוי                                                                                
  2.  לתזמון עליה/ ירידה של קמפיין לחצו Schedule campaign                                                                           
  3. לעצירה של קמפיין לחצו Pause campaign                                                                                                   
  4. בחרו בזמנים הרצויים; ניתן לבחור מועד התחלה, מועד סיום וזמנים ספציפיים בשבוע בהם הקמפיין ירוץ