הגדרת חוקיות

המדריך המלא לטריגרים- מתי הקמפיינים שלכם ישוגרו

מדריך בכתב כאן

 

טריגרים - איפיון שיגור קמפיינים